Zvyšujeme náhradu na 800 Kč* za každý odběr 

(od 10. 10. 2022 na všech pobočkách)

Darovat lze 26x ročně v intervalu 1x za 14 dní.

Prvodárce

1. odběr – záloha 400 Kč z částky 800 Kč*
2. odběr1200 Kč** 
3. a každý další odběr800 Kč* 

Opakovaní dárci

Finanční náhrada 800 Kč*.

 

Bezpříspěvkové dárcovství

V našem centru je také možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově, tzn. dárce nepožádá o finanční náhradu. Vzniká mu tím nárok na den placeného pracovního volna v den, kdy krevní plazmu daruje (dostane od nás potvrzení).

Dále si dárce může odečíst 3 000 Kč za každý úspěšný odběr ze základu daně.

*Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

** částka představuje doplatek 400 Kč za 1. odběr a finanční náhradu za 2. odběr

Těšíme se na Vaši návštěvu
Moje plazma