Jsem dárce

  • zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (prvodárce do 59 let včetně)
  • s váhou nad 52 kg
  • ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí odběru
  • ochotný věnovat 45 až 60 minut času
  • s uzavřeným zdravotním pojištěním na území EU (modrá kartička) – platí i pro cizince
  • s trvalým pobytem nebo kontaktní adresou v Moravskoslezském kraji (s vyjímkou vojáků, studentů, policistů)
  • u cizinců je dále podmínkou dobrá znalost českého jazyka