krok 1 1

Registrace

Na první návštěvu, při které probíhá kompletní lékařské vyšetření, si vyhraďte alespoň jednu hodinu.

Při první návštěvě si nezapomeňte vzít s sebou:
  • občanský průkaz (cizinci pas)
  • kartičku pojišťovny
  • u dárců s trvalou adresou v sídle obecního úřadu bude vyžadována nájemní, podnájemní smlouva
  • nelze přijmout dárce z azylových domů, ubytoven a jiných sociálních obytných zařízení 
Při každé následující návštěvě je možné se prokazovat:
  • občanským průkazem nebo
  • řidičským průkazem nebo
  • pasem

Bez předložení těchto platných dokumentů nemůžete být zaregistrováni, případně schváleni k odběru.

Před prvním odběrem při vstupní prohlídce bude proveden test na drogy.

Při první návštěvě pečlivě pročtěte pdf poučení dárce krevní plazmy: pro Moravu (Ostrava, Český Těšín, Frýdek Místek) a pro Kladno.

Při každé návštěvě pečlivě přečtěte, vyplňte a podepište DOTAZNÍK PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY.

krok 2 2

Pohovor

Po registraci následuje pohovor a vyšetření lékařem (u opakovaných dárců zdravotní sestrou), kteří zhodnotí Vaši způsobilost k darování plazmy.

Pokud splníte předepsaná kritéria, může ihned následovat odběr.

krok 3 3

Odběr

Po vstupu na odběrový sál Vás zdravotní sestra uloží na odběrové křeslo a vyhledá vhodnou žílu. Po provedení vpichu odebere nejprve vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a poté napojí k odběrové jehle jednorázovou sterilní soupravu pro odběr plazmy. Tato souprava je nainstalována na krevním separátoru. Tento přístroj, řízený a kontrolovaný počítačem, provádí na základě separace oddělení jednotlivých složek krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plazma). Oddělená plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vraceny zpět do krevního oběhu. Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno 250 ml fyziologického roztoku.

Objem odebrané plazmy závisí na váze dárce a pohybuje se v rozmezí 660 až 880 ml. Celý proces je pro dárce zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. V průběhu celého odběru jste pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.

krok 4 4

Po odběru

Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu.

Lékaři a další zaměstnanci našeho centra vám rádi poskytnou veškeré nezbytné informace v písemné i ústní podobě a ochotně zodpoví vaše případné dotazy.

K odběru můžete chodit jednou za 14 dnů, pokud lékař neurčí jiný interval.