INFORMACE A OBJEDNÁNÍ TERMÍNU: 592 750 440

Jak to u nás vypadá

Zdravotní sestra na odběrovém sále Zdravotní sestra na odběrovém sále

Evidence dárce na recepci Vyplnění dotazníku dárce

Kontrola u lékaře Vstup na odběrový sál

Příprava na odběr Odběr

Odběr Plazma