Bezpříspěvkové 
dárcovství

Bezpříspěvkové
dárcovství


V našem centru je také možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově, tzn. dárce nepožádá o finanční náhradu. Vzniká mu tím nárok na den placeného pracovního volna v den, kdy krevní plazmu daruje (dostane od nás potvrzení).

Dále si dárce může odečíst 3 000 Kč za každý úspěšný odběr ze základu daně. Každý bezpříspěvkový dárce je také zařazen do programu oceňování Českého červeného kříže, s kterým naše centrum spolupracuje.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Moje Plazma