Na jakość pobieranego osocza i przebieg procedury, może wpływać każdy dawca poprzez    zdrowy styl życia.

Przed pobieraniem

  • Jeżeli czuje się Pan/Pani chory/a należy wybrać inny termin pobierania osocza.
  • Dzień przed i w dzień pobierania osocza należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów (2,5-3 litry dzień przed pobieraniem; w dzień pobierania wypić odpowiednią ilość płynów do czasu, kiedy odwiedzisz nasze centrum; do objętości płynów nie jest zaliczana kawa ani czarna herbata).
  • Dzień przed i w dzień pobierania należy stosować lekką, beztłuszczową dietę.
  • Nie należy przychodzić oddawać osocze na czczo.
  • W dzień pobierania i w poprzedni wieczór nie można pić alkoholu ani napojów z kofeiną, ponieważ wysuszają organizm.

Ostrzeżenie

W wypadku niedotrzymania zalecanej diety dzień przed i w dzień pobierania osocza (lekkie, beztłuszczowe produkty, dużo płynów) Pana/Pani osocze może być chylomikronowe (osocze, które zawiera wysoką ilość komórek tłuszczowych). Takie osocze nie może być dalej przetwarzane na życiowo ważne lekarstwa, trzeba je zlikwidować, a pobierania osocza nie można traktować jako udane.

W wypadku niedotrzymania zalecanej diety proszę wybrać inny termin.

W wypadku, kiedy pobrane osocze podczas 12 pobrań 3 razy jest chylomikronowe, lekarz ma możliwość wykluczenia dawcy.

Podczas pobierania osocza:

  • Proszę nie żuć gumy do żucia.
  • Jeżeli nie czuje się Pan/Pani dobrze, należy poinformować o tym fakcie naszego lekarza lub pielęgniarkę.

Po pobieraniu osocza:

  • Po pobieraniu osocza możesz u nas wypocząć z filiżanką kawy lub darmowym surfowaniem w Internecie.