• zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat (nowy dawca do 59 lat łącznie)
  • o wadze ponad 52 kg (bez wyjątków)
  • skłonny do poddania się badaniom lekarskim, które są związane z procedurą pobierania osocza
  • kłonny poświęcić 45 do 60 minut czasu
  • ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie UE (EKUZ = niebieski dokument) – obowiązuje również dla obcokrajowców
  • ze stałym adresem lub adresem kontaktowym w regionie morawsko-śląskim (z wyłączeniem żołnierzy, studentów, funkcjonariuszy policji)
  • w wypadku obcokrajowców warunkiem jest także dobra znajomość języka czeskiego