700 CZK* za kaźdy pobór osocza

Od 1 lutego 2020 możesz otrzymać za każdy pobór osocza zapłatę w wysokości 700 CZK*.

Nowy dawca

1 pobranie – przedpłata 400 CZK z kwoty 700 CZK*
2 pobranie – 1000 CZK**
3 i kolejne pobranie – 700 CZK* 

Dawcy wielokrotni

Zapłata wynosi 700 CZK*.

Dawcy honorowi

Nasz ośrodek umożliwia także honorowe oddawanie osocza krwi, gdy dawca nie wymaga zapłaty finansowej. Honorowemu dawcy przysługuje jeden dzień płatnego urlopu w dniu, w którym odbywa się zabieg pobrania osocza krwi (dawca otrzyma od nas odpowiednie potwierdzenie).

Dawcy przysługuje także ulga w wysokości 3 000 CZK za każde skuteczne pobranie, którą można odliczyć od podstawy podatku.

* Zakładając regularne oddawanie osocza w przedziale 1x za 14 dni. Zgodnie z postanowieniem §32 ust. 2 ustawy 373/2011 Dz. U.. o specyficznych usługach zdrowotnych, według którego za krew pobraną w celu produkcji pochodnych krwi i w celu użycia przez człowieka według innych przepisów prawnych oraz za jej pobranie, nie przysługuje osobie, której została pobrana krew, prawo do wynagrodzenia finansowego ani innego, z wyjątkiem celowo, ekonomicznie i wyraźnie poniesionych wydatków, połączonych z pobieraniem jej krwi, o które osoba ta będzie żądała, razem do wysokości maksymalnej 5 % płacy minimalnej.

** kwota 800 CZK stanowi dodatek do pierwszej kolekcji i rekompensatę finansową za drugą kolekcję

Zapraszamy!
Moje plazma