krok 1 1

Rejestracja

Na pierwszą wizytę, podczas której przebiega kompletne badanie lekarskie, proszę przeznaczyć przynajmniej godzinę.

Podczas pierwszej wizyty należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty (cudzoziemcy paszport)
  • dokument ubezpieczalni
  • dla darczyńców ze stałym adresem w urzędzie gminy wymagana będzie umowa najmu, podnajmu
  • dawcy nie mogą być przyjmowani ze schronisk, schronisk i innych mieszkań socjalnych

Podczas każdej następnej wizyty można przedkładać:

  • dowód osobisty lub
  • prawo jazdy lub
  • paszport

Bez przedłożenia tych ważnych dokumentów nie można być zarejestrowanym, ewentualnie dopuszczonym do pobierania osocza.

Test narkotykowy zostanie przeprowadzony przed pierwszym pobieraniem próbek podczas kontroli wstępnej.

Podczas pierwszej wizyty należy dokładnie przeczytać PDF INFORMACJE DLA DAWCÓW OCOCZA KRWI.

Podczas każdej wizyty należy dokładnie przeczytać, wypełnić i podpisać KWESTIONARIUSZ DLA DAWCÓW OSOCZA KRWI.

krok 2 2

Rozmowa

Po rejestracji następuje rozmowa i badanie lekarskie (w wypadku dawców wielokrotnych badanie wykonuje pielęgniarka), i zostanie oceniona Pana/Pani zdolność do oddawania osocza.

Jeżeli spełni Pan/Pani wszystkie kryteria, pobranie osocza może nastąpić natychmiast.

krok 3 3

Pobieranie osocza

Po wejściu na salę oddawania osocza pielęgniarka ulokuje Pana/Panią na krześle i wyszuka odpowiednią żyłę. Po wprowadzeniu iniekcji najpierw pobierze próbkę krwi do badań laboratoryjnych morfologii krwi, a później podłączy do igły sterylny zestaw jednorazowy do pobierania osocza. Zestaw ten jest zainstalowany na separatorze krwi. Urządzenie to, sterowane i kontrolowane przez komputer, wykonuje na podstawie odwirowania w wirówce separację poszczególnych składników krwi (krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi i osocze). Oddzielone osocze jest odprowadzane do plastikowego pojemnika a pozostałe składniki krwi są oddawane z powrotem do krwiobiegu. Ilość osocza, które jest pobierane, jest pod koniec wyrównana 250 ml roztworem fizjologicznym.

Objętość pobranego osocza jest zależne od wagi dawcy i porusza się w granicach od 660 do 880 ml. Cały proces jest dla dawcy zupełnie bezpieczny i trwa mniej więcej 45 minut. Podczas całego pobierania jest Pan/Pani pod nieustanną kontrolą personelu medycznego..

krok 4 4

Po pobieraniu

Po udanym pobraniu otrzyma Pan/Pani w recepcji żeton na napój oraz rekompensatę finansową.

Lekarze i inni pracownicy naszego centrum chętnie udzielą Panu/Pani wszystkich niezbędnych informacji w formie pisemnej i ustnej oraz chętnie odpowiedzą na wszystkie ewentualne pytania.

Do pobierania można podchodzić raz na 14 dni, jeżeli lekarz nie podał innego przedziału.