Kto może zosatć dawcą:

W naszym centrum osocze może oddawać każdy:

 • zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat (nowy dawca do 59 lat łącznie)
 • o wadze ponad 52 kg (bez wyjątków)
 • skłonny do poddania się badaniom lekarskim, które są związane z procedurą pobierania osocza
 • skłonny poświęcić 45 do 60 minut czasu
 • z ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie UE (EKUZ = niebieski dokument) – obowiązuje również dla obcokrajowców
 • w wypadku obcokrajowców warunkiem jest także dobra znajomość języka czeskiego
 • w przypadku darczyńców posiadających adres kontaktowy w siedzibie urzędu gminy, domu azylowym itp. wymagana będzie umowa dzierżawy, poddzierżawy.

Kto nie może zostać dawcą:

Dawcami osocza nie mogą zostać:

Osoby z uzależnieniem:

 • od alkoholu i narkotyków.

Osoby leczące się na:

 • cukrzycę (leczoną insuliną),
 • choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów),
 • poważne choroby przewlekłe lub nawracające,
 • poważną chorobę układu sercowo-naczyniowego.

Osoby z:

 • poważnymi objawami alergii,
 • powtarzającymi się zapaleniami żył, leczonymi żylakami i zapaleniami żył głębokich,
 • hemofilią lub innym zaburzeniem krzepnięcia krwi,
 • pozytywnym wynikiem testu w kierunku żółtaczki typu B i C oraz kiły,
 • diagnozą kiły (kiedykolwiek w przeszłości),
 • diagnozą gruźlicy płuc (kiedykolwiek w przeszłości),
 • znacznymi zaburzeniami funkcji tarczycy,
 • powtarzającymi się omdleniami, np. po pobieraniu krwi.

A także osoby:

 • uprawiające prostytucję,
 • z HIV/AIDS i ich partnerzy seksualni,
 • przebywające pomiędzy latami 1980-1996 przez 6 miesięcy i dłużej w Wielkiej Brytanii i/lub Francji,
 • długotrwale używające leki psychotropowe

Kto jest tymczsowo wykluczony z dawstwa

 

Dawcami osocza tymczasowo nie mogą zostać:

 

Osoby z:

 • objawami alergicznymi w ostrej fazie,
 • opryszczką (do czasu zagojenia),
 • ostrą infekcją (grypa, wiroza) z gorączką ponad 37,5˚C (2 tygodnie po zakończeniu leczenia),
 • wirusowym zapaleniem wątroby typu A (1 rok po zupełnym wyleczeniu),
 • mononukleozą zakaźną (1 rok po zupełnym wyleczeniu),
 • rzeżączką (1 rok po zupełnym wyleczeniu),
 • kleszczowym zapaleniem mózgu (1 rok po zupełnym wyleczeniu),
 • jednorazową zakrzepicą żylną (6 miesięcy po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego),
 • tatuażem, body piercingiem, po przekłuciu ucha (6 miesięcy).

Osoby po:

 • tatuaż, przekłute uszy, piercing, akupunktura, makijaż permanentny (6 miesięcy)
 • badaniu endoskopowym (6 miesięcy)
 • usunięciu kleszcza, jeżeli brak jest objawów choroby i nie została wykazana borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (1 miesiąc),
 • szczepieniu (1 miesiąc),
 • operacji (6 miesięcy; w wypadku mniejszych zabiegów jest możliwe skrócenie okresu przerwy po uzgodnieniu z lekarzem),
 • wprowadzeniu transfuzji (6 miesięcy),
 • ekstrakcji zęba (1 tydzień),
 • porodzie (poronieniu) (6 miesięcy)

W przypadkach spornych może być wymagany raport medyczny.

Zalecenia: nie zaleca się oddwanie osocza przez kobiety podczas menstruacji a także w czasie ciązy i podczas karmienia piersią